Βλαχομήτρος εσπα banner

Χρήσιμα Links

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας (ΓΓΔΠ)

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ)

Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ)

Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών

Σημεία Ελέγχου Εθνικού Κτηματολογίου

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών

ΓαίαΟΣΕ Α.Ε.

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας – Γεωπληροφοριακός Χάρτης

Δημόσια Ανοικτά Δεδομένα

Εθνικό Τυπογραφείο

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Δήμος Λαρισαίων

Πολεοδομικά Δεδομένα Δήμου Λαρισαίων

Συμβολαιογράφοι (Δήμος Λαρισαίων) μέσω vrisko.gr ή μέσω xo.gr

Δικηγόροι (Δήμος Λαρισαίων) μέσω vrisko.gr ή μέσω xo.gr