Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν.4178/13 (Αυθαίρετη Δόμηση)

Σύμφωνα με την υπ’αρ. Αρ. Πρωτ. Οικ. 4570/1.2.2016 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/174), παρατείνεται για οκτώ (8) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του Ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε […]

READ MORE
Συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης στους Δήμους Ελασσόνας – Τεμπών – Τυρνάβου της Π.Ε. Λάρισας

Ξεκινά την Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, μετά την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας ΕΚΧΑ Α.Ε (663/5/22-12-2015) με την οποία καλεί όσους έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων των Καλλικρατικών Δήμων Ελασσόνας, Τεμπών, και Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή […]

READ MORE