ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θάνος Βλαχομήτρος

Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διογένους 3, 41222
ΛΑΡΙΣΑ
Τ: 2410-253219
Κ: 6978-246829

info@vlahomitros.gr